Roc Coll: Ha nascut el Messies

Bme-1872-3                                            

                                            Bernat

                                  Daniel, niel, que ets aquí?


                                            Criat

                                 Qui és quin crida? Ja va!


                                            Bernat

                                Digues, jo que puc entrar?


                                           Criat 

                                Ara ja ets dins, beduí.                                        Bernat

                               Jo et cercava en es portal
                               i aquí baix m’han avisat
                               que tu estaves ocupat
                               en sa peça principal.
                               I, com jo veure’t volia
                               per a dir-te lo que passa,
                               m’he aficat de passa en passa
                               fins que he trobat que et veuria.


                                        Criat

                              Sempre es mateix tu seràs:
                              un Bernat, bernat jumeu;
                              si no fossis germà meu,
                              pens que et treuria pes braç.                                    Bernat


                            Idò, aixuixí, açò és encara!
                            después que vénc a veure’t
                            d’un llarg camí, ple de fred,
                            tenc de trobar mala cara?                                    Criat


                            No me facis enfadar
                            ni em destorbis que tenc feina.                                    Bernat


                        (Ell com més va més esqueina)              [apart]
                        Jo te podria ajudar.                                    Criat

                        Fé lo que vulguis i digues
                        per quin motiu has vingut.


                                   Bernat

                        Un minyonet ha nascut,
                        més hermós que un goig d’espigues.


                                   Criat

                        Si no és això que et pregunt.


                                 Bernat

                        Idò, què és lo que m’has dit?


                                Criat

                    Per que has vingut, atrevit?


                                Bernat

                     Començaré més amunt.
                     Les dotze eren de la nit
                     i mos semblava de dia,
                     quan amb dolça melodia
                     un àngel mos ha advertit
                     que Jesús havia nat
                     qui mos venia a salvar,
                     i per anar-lo a adorar
                     ses senyes mos ha donat.


                                Criat

                    Ara sí que perds es bel:
                    sempre has de creure en visions.


                                Bernat

                    Jo trob que tu vols qüestions,
                    qui no m’agraden un pèl.
                    No són visions solament
                    lo que he vist amb los meus uis.
                    Des de que tu gires fuis
                    has tornat molt malcreent.
                    Has de sebre que jo he vist
                    dins la cova de Betlem
                    el minyonet.


                               Criat

                    ... anem, anem.


                             Bernat

                    Qui és el mateix Jesucrist.


                            Criat

                    Bernat, per amor de Déu,
                    no diguis més disbarats.


                        Bernat 

                  Serien molts d’enganats.
                  També hi havia en Tomeu,
                  per dir-te es que he conegut;
                  na Lleonida i en Pasqual,
                  na Prudència, es Majoral
                  i altres pastors qui han vingut.


                        Criat

                  Jo crec lo que tu me contes;
                  però no pot ser el Messies.


                        Bernat

                  Això sí que són manies
                  d’un Judiu errat de comptes.


                        Criat

                  No sé ben cert com t’aguant.


                        Bernat

                Tots noltros l’hem adorat
                i un regalo hem presentat
                al diviníssim infant.


                     Criat

                Esto per mi me fa poc,
                perque quan Jesús vindrà
                per cert que no elegirà
                per a néixer tan baix lloc.
                En a quin cap açò cau
                que tengui aquest gran Senyor
                naixement tan inferior?
                Tots es pastors somien
                i es veu que no han llegit
                quina ha de ser la grandesa,
                el poder i la riquesa
                d’aquest nou fill de David.
                Ell mos ha d’alliberar
                del nostro jou ominós
                i amb el seu braç poderós
                el món ha de conquistar.
                Llavonses Jerusalem
                serà sola Capital
                i baix son cetro real
                les nacions governarem.
                            
                            (...)
Comments