Josep Rovira Colom: La Verge del Toro

Bme-1922-2

La Verge del Toro    

           

 Al cim d’una muntanya

que en mig Menorca hi há,

la Verge un bell estatje

si feu edificá,

ermita la del Toro,

tresor del cristiá.

  —

   Al cim d’eixa muntanya,

que dolçament[1] si está;

els ocellets, de día,

no hi paren de cantá;

al bell peu de l’ermita

l’oratje hi ve a abocá

aromes de les hortes,

manyacs sospirs del mar,

que al lluny, damunt les roques,

en perles, es desfá.

  —

   La fé de nostres avis

que al cor, fondo arrelá,

es sól manifestá;

tot temps hi puja el poble

la Verge a venerá,

Mare de Deu del Toro

tresor del cristiá,

que al cim d’una muntanya

en mig Menorca hi há.[1] Corregim dolçaments.

Comments