Josep Rechart: Una somera embruixada

Bme-1894-2.1

                                                            Disberats de moda 
                                                                    sobre 
                                                        Une sumera embruixada


                                                                      1.a

   L’ añy que eren tots ignorans

une sumera embruixada,

va surtí á se Explanada;

y une colle de bergans

en mes de curante cans

le tenían enredade.


                                                                      2.a

   Li entrá un ram de locura

y perteix per dins Mahó,

igual que fos un lleó

atropellant tota criatura,

sens verí pòrta segura

ni finestre ni balcó.

 

                                                                      3.a

   Fent mal amunt y avall

per casas grans y petitas;

algunas personas ricas

van surtí, però á cavall,

pensant tots cantá de gall

bone part van quedá micas.

 

                                                                        4.a       

   Butave, es pusave drete,

fete un mal esperit;

el señó Pera rupit

y el señó Bernat bufete

van surtí en s’ escupete

contra aquell mostru atrevid.

 

                                                                        5.a

   Doñ Miquel cap de peruna

surtí revólver en ma;

per se sumera matá,

tres van tirá á la una,

pero de bala ninguna

es cuiru li va tucá.

 

                                                                        6.a

   Doña María cudoñy

á cridá jent va surtí:

¡veniu, que he trubat es fí

casi mort dins un enfoñy!

y mestre Diegu boñy

el va na á recuí.

 

                                                                        7.a

   El pare Jordi sa lloca

ses campanas fé tucá

á nen Vicent s’ esculá

fí d’ en Pera peus de roca;

aquí va surtí se tropa

per se sumera matá.

 

                                                                        8.a

   Doñ Fernando coll de jerra

era es jefe superió,

va fé surtí un batalló

mitat per dreta y esquerra,

preparant per fé la guerra

á ne aquell fort dimunió.

 

                                                                       9.a

   Un dimoni de sumera

té es pòble duminat;

moltes casas á pusat

tot lu de devant derrera;

es tinent peus de pastera

de se fila á tumbat.

 

                                                                        10

   Cuant élla se va pusá

contra aquella jent armada,

pigave cada putada

se tropa fèa arrunsá;

Doñ Manuel uys de gla

li va tirá trebucada.

 

                                                                       11

   ¡Fog! va dí es Cumendant

cuant be le va descubrí,

es sargent mastega vi

estava tot tremulant,

y sis suldads de devant

á nes cap le van ferí.

 

                                                                        12

   Aqui morta va quedá

y sense cumpasió,

se tropa en so de tambó

rusegant le van passá

per tots es querrés que hiá

á nes barrius de Mahó.

 

                                                                        13

   Después le van enterrá

á sòrt den Diegu ñog,

se tropa á poc á poc

tote se va retirá;

per merit á tots van dá

une creu de metall grog.

                                                                 (...)

Comments