Josep Polo Barbero: A la Mare de Déu del Toro

Bme-1914-2

A nostra Mare-de-Deu del Toro

                    Lema: Reyna y Mare.

        Ponsselline tendra y fina,

la ponsselline divina

                   nom amor.

Verge meva ben aimada.

Moreneta... Enamorada

                   del meu cor.

Al cantarte Moreneta,

mai no sab aquet Poeta

                   sa cançó.

Sa meva Musa delira;

y se mor quan no te mira

                   el trovador...

Dalt del cim de la montanya,

ni el Sol en claror te guanya

                   per brillar.

De Menorca tu ets l’estrella.

Qui mes t’aima, es Ciutadella,

                   ran del mar...

¡Moreneta... Moreneta...

La Verge mes pageseta,

la menorquina mes neta

                   baix del cel!

       Tens els ulls negres y grossos,

els sonriures misteriosos...

Tens los colors vermellosos

                   del clavell...

Jo t’estim com Mare meva,

com t’estima Ciutadella

                   la Pubilla.

La Ciutat de l’hermosura,

que l’enveja ça blancura

                   tota l’Illa!...

¡May—Deu meu—et pugui ofrendrer;

Tu que tens el cor tant tendrer

                   vetllamé.

¡Quan Jesus prengui ma vida,

dalt del cel, Verge elegida

                   t’aimare!

y pel be de ma Roqueta,

mitx angel i mitx Poéta

                   pregaré!

Ponssellina tendra y fina,

la ponssellina divina,

                   mon amor...

Verge meva ben aymada;

Moreneta... Enamorada

                   del meu cor...

       Tu que tens els ulls tan grossos,

y els sonriures misteriosos...

Las dols colors vermellosos

                   del clavell...

Tu qu’ ets menorquina neta,

la Verge mes pageseta,

¡prega a Deu per la Roqueta...

                   prega a Deu...!

Comments