Escarn d’una venedora

Bme-1891b-2.1

                                                                                        Un cas


                                                                            Cèrte dône pes querré 

                                                                        Veníe faves turrades 

                                                                            Y coques bambes tembé, 

                                                                        Côm u veim moltes vegades. 

                                                                        Y per fér guenancies fôrtes 

                                                                        De se séue merquencíe, 

                                                                        Cridaue prop de ses portes, 

                                                                        Tot lu més fort que pudíe: 

                                                                            Qui compre faves turrades, 

                                                                        Bones coques bambes fresques? 

                                                                        Enem dônes, van tirades. 

                                                                        —Passe emb essó en Tôni Tresques, 

                                                                        Qui es un atlôt molt dimôni, 

                                                                        Y prést prést le va esquerní. 

                                                                        —Mire, et pigueré Tôni, 

                                                                        Se dône me li va dí. 

                                                                        Merexes tres bufetades. 

                                                                        —Y cuntéste en Toni Tresques; 

                                                                        Qui compre coques turrades, 

                                                                        Bônes faves bambes fresques? 

                                                                                                                    Muscart.
Comments