En Miquelot: “Enc que faixi delubí”

Bme-1936a-2.1


ENC QUE FAIXI DELUBÍ


Es dia de s’elecció

enc que caigui un delubí

pens ‘xicar-mè dematí

i recórrer tot Maó.


De prop vui veure ses beates

i colque capellenera,

si són lletges o són guapes

i si duen festetgera.

 

Vui veure aquesta genteta

qui habita pes carrer Nou,

si piula, si fa es mussol

per defensar... sa pesseta.

 

En sa lutxa que es prepara

vui emplear molt bé es temps,

veure es garbo des valents

què en fan si colcú els empara.

 

A ses dones esquerranes,

qui, per cert, moltes n’hi ha,

un consei jo elsi vui dar:

que s’esmolin bé ses cames

que es tracta d’anar a guanyar,

i si cremen es dinar

mos quedarem amb ses ganes.

 

Trenta-mil obrers n’hi ha

que es podreixen dins presons

i esperen [que] sabrem lutxar

com a germans que d’ells som.

 

Pensem tots es sofriments

que una mare ha de tenir,

privada d’abraçar un fii,

un germà o algun parent.

 

S’era des negres carlistes

per sempre ha d’haver acabat:

fora es lladres i es trampistes

qui Espanya han deshonrat:

a votar amb es socialistes,

que és votar sa llibertat!


Comments