Carta sobre la reincorporació d’un rector de Maó a la seva rectoria

Bme-1798-4

        Mahó y 29 setembre de 1798
        Senyor Rector air vingué el General Inglès y se va ospedar en la rettoria; avuy li hem demenade la permisió de poder-sa V.M. treledar-sa en Mahó; y mos ha dit que vénguia en voler y que no tèmia de res; y axí li dic que no dex aquesta ocasió de venir eb en Portella qui és vingut per patimente o si pot venir més pronte que vénguia perque té mols de contraris y no sia cosa que si es torba fassan Acónoma. El perexa és que està molt setisfet de la casa; no ha volgut res de manjà. No dic més per no cansal·lo; son affecta servidor.

                                                                                                                                Antoni Rullan Acòlit.
Comments