«Gamba»: Conseqüències d’un “freixurat”

Bme-1891-1

            CUNSECUENCIES D’UN FREXURAT

            Un hòmu va enviar un etlòt e un budegó perque li cumprás une recsió de frexurad. S’etlòt va pertir totdune molt cuntent y quentant, y exí qu’el va hever cumprad, li va dunar s’humurade de menjarsel pés quemí. En prèn un tròs y trubenló bò, de tròs en tròs va erribá e quebarsel tot, no quedantí mes qu’es suc. Cuant va vêurer que no ni hevíe mes sen va recurdar des qui li hevíe fet fér es misatje y va dir:

            —¡Si que l’he féte bòne! ¿Qué me dirá are equell hòmu?

            Cumènse e rumiar quine mentide li embuliqueríe. Jo no estig—deye, méntres seguie es quemí,—perque me canti une petenère sense petates duent es cumpas demunt se meue esquene.

            Y cuant va erribar e se séue presèncie va fer vêurer que plurave y que enave cox.

            —¿Que’s què tens? ¿què t’ha susseit?—li va preguntar equell.

            —Què ténc de tenir, ¡eh, eh, eh, eh!

            —Digues deveres, que ténc gane; y fa mes de dues hores que t’esper.

            —He queigud, ¡eh, eh, eh, eh!

            —No u trop estrañ. Has curregut tant per venir que ja tu pudríes pensar que queuríes.

            —Però no es essò tot.

            —Ydô, ¿qué’s estad?                                                         

            —No ni hevíe cap de tepat...

            —¡No te deman essô: ¿que t’ha susseit mes?

            —¡No señó, no; no y turneré més!...

            —¡Si no mu dius totdune et mat!

            —Supusat mu demane en tante dulsure, jo li espliquerè. He trupissad, s’olle y tot ha enat ellan mitx y no he pegud erreplegar més qu’es suc...

            —¿Com pôt esser essô, ¿respôn?

            —Jo li diré... com i hevíe per ellá molts de côduls y têrre, es trôssus s’han enfuñad y no els é pegut trèurer. No en faxi quebal, si per dins s’olle y trobe côlque poc de tèrre y côlque cudulêt.

            Equell homu va pêndrer côm une brome ses reons de s’etlot; va fer sopes d’un trôs de pa y va dinar trenquilement.


                                                                                         Gambe.

Comments