Tomàs Verí: Elogi de Miquel Ferrando de la Càrcer

Bm-1623a-2


Un Carçer es aquest tan admirable,

Que no deixa medrar los qui mals son,

Fins te prostats dimonis, carn y mon,

Columna del pecat abominable.

Es Carçer de valor inestimable,

Mes recta que la espasa de Orión,

Y perque no passem al riu Carón

Nos ensenya doctrina saludable.

Doctrina qu’ ens incita á dols amór,

Que mols ja de son cor l’ han desterrát,

Y posat en son lloc odi mortal.

Mes aquestVigilant despertador,

Que Carçel nos presenta de bon grat,

Fará qu’ ens amen tots en general. 

Comments