Sopes santanyineres

Bm-1931-10.5

Sopes santañineres

 

Per cuatre o cinc persones s’ escohirán tres lliures[1] de peix del mes variat y millor, sense faltarí crancs y unes dotse copiñyes. Se ferá tot aixó ben net y se llevarán les conxes a las copiñyes, y se posará en el foc amb unió de lo siguient: tres sebes xapades en cuatre bossins, una tomátigue, dues fuyes seques de llorer, una tayada de llimona, se pell seca d’ una taronja, cuatre clavells, bastante sal, prebe bó, un poc d’ assafrá, molt de juavert ben picat, un tassó de vi blanc y un d’ oli del millor. S’ hi afegeix l’ aigo deguda per cubrir tot aixó. Se posa a un foc viu y se deixa coure durant uns coranta minuts.

          Se tayen llesques de pa; amb una giradora se treuen els peixos y mariscs y se posen a un plat apart, y amb lo que queda s’ escalden las sopes. Es aixó una menja molt preciosa y facil de fer.

 

 [1] Corregim lliuers.

Comments