Rebut per l’execució d’un quadre de Sor Catalina Thomàs

Bm-1789-7.6


            Yo al de bayx firmat confés aver rabut del Sr Dn Antoni Vic de Superne, retgidor de la Case de la Piatat, sis dobletas en or que són trente-sis lliuras sinc sous, dic 36 £. 5& 2 y són per el quadro he fet de pintura de la V. Mare Sor Chatari[n]a Thomàs. Y per ser la varitat fas al present albarà fet y firmat de me pròpia mà vuy als 9 abril de 1789. Són .................................................................... 36 £. 5& 2

Salvador Sancho, pintor

 

Comments