Miscel•lània de notícies

Bm-1903-8


            Juny de 1903

Día 1 A Binesalem deves mitja nit, an’ el carré de la Rectoría un veinat pegar un tir a una altre, y li va fer una ferida a s’espatla esquerra.

            Terribles inundacións destrueixen centenars de cases en diferents punts d’els Estats Units.

            Día 2 El Universo publica una interesantíssima carta qu’el Papa Lleó XIII dirigí a n’ el Cardenal Sancha, ab fecha 22 d’Abril derré, sobre l’acció política y social d’els catòlichs espanyols.

            Día 3 Arriban a Palma, ab lo vapor Panamá 103 touristes inglesos. Horabaixa s’entornen cap a Alger.

            Per la carretera de Soller a Deyá sucseí aquest fet: mentres un atlot manave un carro, hey va anar un fredinot que li tapá els uys y el tirá dins un pou, aquest seuvatje després prengué le bistia y carro y sen aná cap a Palma. Mentre s’atlotet cridava dins el pou hey acudí gent qu’el tregué en bon estat. Daren avís a la guardia civil qu’ encare tengué[1] temps, d’agafar el criminal.

            Per estrená la presó modelo de Valencia, surten de Madrit el ministre de Gracia y Justicia y el Director de Penals.

            Día 4. La guardia civil de Lluchmajor va agafar una dona per haver envenenat vuit gallínes a una veinada seva.

            La carta del Papa al Cardenal Sancha es l’asunto de tots els periòdichs que le etzaminen baix de diferents punts de vista.

         Día 5 Arriba a Valencia, en Dato, aont li fan molt de cas, per presenciá l’estreno de la presó modelo, que l’Arquebisbe beneieix, ab’ asistenci de totes les autoridats. Després visita la Catedral, el Sanatori y la fábrica de Tabachs aont els obrers l’obsequian ab un valiós recort.

            Acorde distribuir entre els seus empleats la suma de 300,000 pesetas el Consey del Banch d’Espanya.

            Intervé en el debat del Mensage el P. Cámara, defensant ab claridat lo qu’es y significa l’article 12 de la Constitució.

            Día 6 La prensa ab noticis alarmants, comenta l’estat de salut del Papa que, afortunadament, no es de gravedat.

            La Sala del Suprem dicta sentenci absolguent el general Borbón y Castellví.

            Segueix a Valenci replegant mambelletes y vives en Dato. A despedirlo hey van molts d’obrers.

            De Nova Yorch, diven qu’el Misisipi desbordat a romput tres diques.

          Día 7 Prop de Marsella hey ha un abordatje entre els vapors Insular y Líbano, anant a fons[2] aquest ab’ unes cent persones y mitat del pasatge que duya.

                                                                       (...)[1] Corregim tengné.

[2] Corregim tons.

Comments