Maria Antònia Oliver: Primeres impressions d’un al•lot col•locat a un hotel

Comments