J. M. Alber: En llaor del Doctor Il•luminat

Bm-1502c-2

                                                                         (...)


Dels passats proavis/de la casa antigua

Dels actes y armas/la fama florida

De vos cantar hymnes/cada hú convida

Puys que per los vostres/tenen major ligua.

Raig de llum preclara/al mon luminosa

Aquest nom clarissim/Ramon te senyala

Lo cognom que resta/Lull qui eguala

Ab la mòrt la vida/venint gloriosa.

Del fill de la Venus/la flexa rumpuda

Del tot apagada/la sua gran falla

La creu la Ballesta/Jesus fonch l’astalla

Quius nafrá la pensa/molt torbada y muda.

De hon invocareu/en vos forças tantas

Que lo mon vençereu/la carn y diable

Guanyant diadema/de goig perdurable

Obrant nova regla/de obras molt santas.

Menyspreant los trajos/y vestirs enormes

Burell elegireu/per rica divisa

Vermell en lo dintre/fins en la camisa

Per tenir los habits/al viure conformes.

Del Seraphich Pare/la senda estreta

Imitar alegre/ab la hú mostraveu

Inflamat ab l’ altre/charitat obraveu

De vera substancia/almoyna secreta.

La ciutat fugireu/dels mundanals lassos

En lo puig de Randa/fereu edifici

A hont meritareu/cubert de silici

Veure lo Mesías/ab estesos brassos.

La sua vinguda/en vos feu tal obre

Que nova sciencia/d’ aquell percebereu

De la qual doctissims/volums scriguereu

Usant ell de mestre/y vos de manobre.

Aquesta doctrina/ó quant nos sublima

Puys totas las altres/ab ella s’ entenen

Aquesta doctrina/aquells qui comprenen

Del general Arbre/entenyen la cima.

Aquesta doctrina/fonch be aprovada

De Paris la noble/en lo auditori

Aquesta doctrina/dins lo consistori

De la cort Romana/per vos disputada.

De arts y sciencias/tractats copiosos

Scrigués diversos/en prosa latina

Y altres en cobles/á la limosina

Mirant que serien/á molts profitosos.

Y tant desitjaveu/la fe christiana

Çelós de aquella/augmentar tot dia

Del sant romiatje/complida la vía

Que passar volguereu/en terra pagana.

Dels infaels barbaros/la llengua entesa

En la Barbaria/salvo arribareu

Als quals la lley santa/de Christ predicareu

Y molts convertireu/seguint vostre empresa.

Assó fonch la causa/que patís presuras

Y obtingués en premi/doblada aureola

De confesor martyr/en semps ab la stola

Rebut lo martyri/de pedras tan duras.

Circa de Mallorca/per gran excellencia

Satisfent lo deuta/del mortal lluisma

L’ esperit retereu/en mans del Altisma

Regnant en lo Polo/fruyt de essencia.

La nau que portava/lo cos insensible

Per molta tempesta/de gran vent contrari

Darló á la patria/fonch be necessari

Perque tal miracle/restás indelible.

Molts altres se ligen/en la sua historia

En aquest temps nostre/alguns ne seguexen

Y tots recitarlos/contraris nom dexen

Majorment ja sian/de tots en memoria.

Donchs compatriotas/fessem vuy gran festa

Puys d’ aquest la fama/per tot lo mon sona

Tan gran y tan alta/á tots se entona

                                               Sols canonizar-lo/altre ja no resta.—
Comments