Carta de Gabriel Alomar sobre les seves oposicions

Bm-1909-4


          Madrid 4 de mars de 1909.

 

          Estimadíssim amic: contra tota previsió, fins de mí meteix, som a Madrid fent oposicions! No se si ho he de creure encara.

          Idò, sabrá que ja he fet quatre exercicis; tots han anat de primera menos es segón, en que vaig tenir sa desgracia de que ’m tocás el adjectivo (jo odii sa gramática) y un tema d’historia de sa preceptiva, qu ‘éra un capítol de s’obra d’en Méndez Bejarano, que jo no havía vist.

         Bueno. Però diuen que’m volen deixar sense cátedra, entre altres coses per catalanista. Jo no sè què pensar. ¡Naveg dins tenebres! y ara m’atrevesc a acudir a sa ja antiga amistat de V. per suplicar-li que fassi coneixer als srs. del tribunal que V. conegui, lo que pensa de sa méua persona, si es qu ‘això ha d’ajudar an es méu èxit. Aquests senyors son: D. Mario Méndez Bejarano, Don Eugenio Sellés, D. Eduardo Sánchez Castañer (professor de Sevilla, crec), D. Eloy García de Quevedo (de Burgos), D. Fernando Romero (de Pamplona) y D. Emeterio Mazorriaga, auxiliar de sa Central.

          No escric més perqu ‘ara meteix vaig a veure com segueix això. Fins una altra.

Ben cordialment à vous,

Gabriel Alomar

Comments