Bestiar que es mata a la carnisseria de Llucmajor

Bm-1746-1751-7.6


            a)

                Dia 24 Desembre 1746 mata el Cortante de Llummajor el bestiar siguent:

             Primo sis cabres de Capucorp nou rotjes de pel ab dos oscas a la orella dreta una devant y la altre derrera.

          Sinch cabres compradas a las covetas de Galdent una parda y las altres rotges ab escapsada a la orella dreta y osca devant.

            Tres cabres de la Vinola de Campos comprades rotges de pel en guinxe a la orella dreta a derrera.

            Quatre bochs comprats a Miquel Portell un roig vermell guinxe y escapsada a la orella dreta, altre del matex pel y oreneta a la orella dreta y a la esquerra espennada de ca, altre del matex pel ab escapsada a la orella esquerra y osca devant y altre osca a la orella dreta a devant y lo altre del matex pel ab osca a la orella dreta a derrera y a la esquerra espenade derrera.

            Dos moltons de Francesch Ferra de Montanna sennats al costat dret de una ferredura de pegue y en el costat esquerra un toch de pegue blanchs.

Die 25 Desembre 1746

            Tres cabres comprades de Julia dels Llobets d’en Pastera rotjes ab dos orenetas una a cade orella.

            Dos ovellas comprades de Mestre Jaume de las padreras de llana rojas ab una osca a la orella esquerra.

(…)

Dia 27 dits

            Un boch roig comprat a Mestre Portell ab oreneta a la orella esquerra y ab una espenada derrera.

 

            b)

Als 18 i 19 Janer 1747 no mata

Dia 20 dits

            Un molto de Cortedeta blanch ab dos ratxons de pegue damunt las ancas y no esta sannat de orella.

Dia 21 Janer 1747

            Una cabre de Cortedeta rotje ventre negre ab 2 guinxes a la orella esquerra a derrera.

           Un molto de Castrary blanch ab una barra de pegue demunt las ancas una escapsada a la orella esquerra y una osca a la orella dreta derrera.

(...)

Dia 31

          Un molto de Capucorp blanch escapsada a la orella dreta y guinxa a la matexa orella devant y osca a la orella esquerra a devant.

Dia primer fabrer 1747

           Un molto de Capucorp blanch ab los matexos sennals del de antes.

Dia 2 dits

           Una vadella de Gallicant de Campos rotje sens sennat.

           Un moltó de Capucorp unas grellas de pegue al costat dret escatsada a la orella dreta y guinxa a la esquerra a devant.

(...)

 

c)

Dia pimerJaner 1751 no mata

Dia 2 dits

            Un molto de Can Estela de Campos ab bascunsa a la orella dreta a derrera y osca a la orella esquerra a derrera blanch.

            Un boch de la Vinnola de Campos roig ab escapsada a la orella dreta y guinxa a derrera.

Dia 3 dits

            Un molto de dit Estela negra de dit sennall.

            Un boch de dita Vinnola ros, ab dit sennall.

Dia 4 dits

            Un molto de dit Estela brut ab dit sennall.

Dia 5 dits

            Un molto de dit Estela blanch ab dit sennall.

            Un boch de dita Vinnola cart, ab dit sennall.

Dia 6 dits

            Un molto de dit Estela blanch ab dit sennall.

            Duas cabras de Capocorp nou rotjas ab una osca a la orella dreta a davant y duas oscas a la esquerra a derrera.

(…)

Dia 10 dits

            Un molto del dit Estela negra ab dit sennall.

            Un boch de dita Vinnola gris ab dit sennall.

            Una cabra de Capocorp nou rotja ab dit sennall.

(…)

Dia 20 dits

            Un molto blanch de dit Son Munar ab dit sannall.

            Duas ovellas de la Possessio Son Amer de Campos blancas ab espanada a la orella esquerra y escapsada a la dreta.

Dia 29 dits

            Una ovella de la Possessio la Aguila de Llummajor blanca ab espanada y guinxa a la orella esquerra.

Dia 30 dits

            Un molto de dit Son Munar blanch ab dit sannall.

            Una ovella blanca de dita Possessio la Aguila ab dit sannall.

(...)      
Comments