Acord entre Miguel Brunet i Antonio Boscà, mestres d’obres, i el jurat i obrers de Llucmajor

Bm-1402-7.4

            E primerament nos dits mestres picaperes farem e fer e obrar promatem de pedre picada bone e be polida de la pedrera de Lucmajor e construirem de mans nostres e daltres suficiens picaperes ab nostres masions e despeses cloura la dita sgleya e acabar aquella e seguirem lo front qui jats comansat de aquel grux. Item que la dita parroquia fase venir aygo axi com jats acustumat fins al safareix de la sgleya e axi mateix promaten fer en les claus senyals o ymatges segons la parroquia volra. E mes avant promaten fer e acabar les capelles axi com aquelles qui son... axi acabadament fetes com las qui son dins la sgleya levat empero que no siam tenguts de fer obrar ne sepultura o vas. Item siam tenguts de fer huna ymatge de Sent Miquel sobra lo punxo davayl la ho e una creu sobra la claravoya e lo sobra pus segons la mostra e forma e siam tenguts de fer axi matex dos seyals reyals e dos del Regna e ferem en sobra la creu... Item hagen los spandiments de la claravoya dalt quinsa palms de Montpasler. Item promatem a fer hun creuer sobra lo portal qui ara entra en la sgleya e sobra lo creuer hun arch qui aja quatra palms de ampla per passar en les capelles de una altre del dit arch. Item farem hun caragol qui davayl en les dites capelles tres palms de grux e sis palms de obert. Item promatem que lo caragol mayor pugara ab lo front. Item promatem fer la dita obra bona e ferma e stabla. Vosaltres dits jurats en nom de la dita parroquia siats tenguts donar a nos per raho de salari de fer la dita obra e per tota pedre picada qui ser necessaria a aquella MCC ll. la qual obra promatem acabar del jorn que aquella comanserem a sis anys seguens pagant de dos en dos anys docentes ll.

Comments