Scripta online‎ > ‎

Scripta mallorquina

Tot seguit teniu el recull de textos de l'Scripta mallorquina. Clicant a cadascun dels títols podreu consultar el text corresponent.
S''estan mostrant 347 elements
NúmeroTítolGènereAny
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
NúmeroTítolGènereAny
001 Ramon Llull: Tractat d’astronomia 9.2 1297 
002 Fundació de la vila de Felanitx 13.1 1300 
003 «Questa del Sant Grasal» 1300* 
004 Carta a mossèn Joan Guardiola 1300* 
005 Ordinacions de Jaume II de Mallorca 7.5 1300 
006 Constitucions del monestir de Santa Margarida 7.5 1320* 
007 Inventari dels béns del picapedrer Francesc Llinàs 7.2 1347 
008 Robatori dels bous 7.3 1358 
009 Inventari de les capelles del Castell de l’Almudaina de Mallorca 7.2 1361 
010 Vida quotidiana al Llucmajor medieval 7.3 1367 
011 Cresques Abraham: L’atles català 9.2 1375 
012 Denúncia contra Domingo Rafal 7.3 1381 
013 Despeses per la celebració de festes a Pollença 7.6 1385 
014 Inventari de l’alqueria s’Alcàsser (Esporles) 7.2 1393 
015 Contracte d’arrendament d’una alqueria de Manacor  7.4 1394 
016 Inventari de la gerreria d’Antoni Prunera 7.2 1396 
017 Mateu Salcet: Noticiari  13.3 1397 
018 Llibre de Clavaria de Santa Margalida 7.6 1401 
019 Acord entre Miguel Brunet i Antonio Boscà, mestres d’obres, i el jurat i obrers de Llucmajor 7.4 1402 
020 Capítols per a corregir els danys i tales a les vinyes i horts  7.5 1415 
021 Despeses per a la construcció de dues barques de panescalm 10.3 1420 
022 Ban del governador de Mallorca sobre el servei a galeres 7.5 1423 
023 Inventari de l’herència de Ramon de Sant Martí 7.2 1434 
024 Crida de les caces i altres coses 7.3 1446 
025 Inventari de la parròquia de Sant Joan de Muro 7.2 1448 
026 Capítols dels carnissers 7.3 1448 
027 Mapamundi Català Estense 13.2 1450* 
028 Declaració de testimonis de Manacor, fidels al Rei i a Ciutat (“recatxats”), arran de l’alçament dels pagesos 7.3 1451 
029 Moderació feta pels honorables Jurats sobre els immoderats furs de vaixells i obres de vidre comú i de sosa  7.3 1453 
030 Inventari d’un imaginaire 7.2 1462 
031 Inventari dels béns de mossèn Francesc Pardo 7.2 1467 
032 Festes de l’Assumpció i Sant Miquel a Pollença 7.6 1469 
033 Lletra dels jurats de Mallorca al rei de Bugia 1470 
034 Inventari dels béns de Gabriel Gual 7.2 1471 
035 Inventari dels béns de Bernat Gilet d’Alcúdia 7.2 1478 
036 Procés a un metge 7.3 1485 
037 Inventari de l’alqueria de Son Ferragut (Sa Pobla) 7.2 1487 
038 Francesc Prats: Misteris de la Passió 1487a 
039 Ramon Vivot: Tirant a la joia del robí 1487b 
040 Contracte per a pintar el retaule de Sant Miquel (Sineu) 7.4 1492 
041 Francesc d’Olesa: El ric i la Mort 1500* 
042 Tractat d’astrologia 9.2 1500 
043 Consueta del Juí 1500* 
044 Antoni Massot: Cartell en lloança de Ramon Llull 1502a 
045 Gaspar de Verí: Elogi de Ramon Llull 1502b 
046 J. M. Alber: En llaor del Doctor Il•luminat 1502c 
047 Contracte per a la realització d’un retaule per a Sant Honorat 7.4 1506 
048 Pere Frexa: Carta de Pere Frexa al seu fill 1506 
049 Inventari de la possessió de Son Bujosa (Banyalbufar) 7.2 1507 
050 Premis i condicions per als espingarders 7.5 1509 
051 Rebut pel retaule de Sant Jeroni 7.6 1510 
052 Inventari de l’església parroquial de Sa Pobla 7.2 1514 
053 Contracte rural 7.4 1514 
054 Pro defunctis 6.5 1516 
055 Contracte per a fer un respatle 7.4 1516 
056 Arrendament d’unes pastures (Banyalbufar) 7.4 1519 
057 Joan Vantallol: Equivalència de mesures tradicionals 10.2 1521 
058 Inventari de béns de Ferrando Valentí 7.2 1524 
059 Benet Espanyol: Crist a la creu 1541 
060 Visita de Carles I a Mallorca 13.1 1542 
061 Dietari d’una família noble 13.3 1550* 
062 Sor Catalina Tomassa: Carta de Sor Catalina Tomassa al P. Vicenç Mas 1550* 
063 Perellós de Pacs: Recepta per a guarir la canella d’un cavall 10.4 1550* 
064 Contracte d’arrendament (Sa Pobla) 7.4 1553 
065 Perellós de Pacs: Fugida d’uns galiots 13.3 1557 
066 Fets de bruixeria 6.6 1569 
067 Pere Ordines: Cançons d’amor 1580 
068 Consueta de la samaritana 1580* 
069 Lluís Vich i Manrique: Edicte del virrei 7.5 1584 
070 Inventari de la possessió dels Capellans (Esporles) 7.2 1585 
071 Compte de diverses despeses fetes pels jurats a l’hospital de Campos  7.6 1585 
072 Pere Fiol: Sonet en llaor de Terrades 1590 
073 Carta de Francesc Terrades a Joan Vic, bisbe de Mallorca 1590 
074 Inventari i subhasta dels béns del sabater de Llucmajor, Antoni Tomàs Taixequet 7.2 1590 
075 Testament de l’historiador Joan Binimelis 7.1 1591 
076 Encants dels béns de Tomàs Armengol, mestre violer 7.2 1591 
077 Joan Binimelis: Herbes curatives de Mallorca 1595 
078 La temptació a Jesús 1597 
079 Capítols dels sastres i calceters de Manacor 7.5 1597 
080 Visita pastoral a l'església parroquial de Calvià 7.2 1599 
081 Rafael Bover(?): No sé per què Margalida 1600*a 
082 Rafael Bover: Romanç 1600*b 
083 [Antoni Fontirroig]: Problemes d’Aritmètica 14 1600* 
084 Forma Pronunciandi psalmum 6.1 1601 
085 Canonització de Ramon de Penyafort 6.6 1601 
086 Escomesa amb pedrenyal i coltell 7.3 1602 
087 Inventari dels béns de Paula Garau 7.2 1604 
088 Rebuts de Jordi Sureda 7.6 1604 - 1605 
089 Jeroni Pont: Comentari a la profecia XXXVIII, atribuïda a Bernat de Mogoda 1606 
090 Contracte per la possessio Son Binimelis 7.4 1609 
091 Determinacions del Gran i General Consell de Mallorca 7.5 1618 
092 Tomàs Verí: Elogi de Miquel Ferrando de la Càrcer 1623a 
093 Miquel Ferrando de la Càrcel: Vigilant despertador 1623b 
094 Antoni de Verí i Dameto: Sonets 1623c 
095 Festes per Santa Elisabet, Reina de Portugal 7.8 1626 
096 Relació de mariners inscrits i no embarcats 7.6 1630 
097 Rafel Sancho: Llibre de memòries 13.3 1632-1647 
098 Robatori d’una bossa de diners 7.3 1633 
099 Inventari dels béns de Joan Obrador 7.2 1634 
100 Inventari dels béns d’Antonina Nebot 7.2 1635 
101 De l’art d’artilleria 10.8 1640a 
102 Tractat del salnitre 10.8 1640b 
103 Sermó de la Conquista 6.1 1644 
104 Josep Gelabert: Tirar una «escairia» 10.6 1653 
105 Crida per a arrendar la possessió del Rafalet 7.5 1667 
106 P. Ignaci Fiol: Avantatges de la confessió general 1670 
107 Inventari de l’Església i Hospital de Mesells 7.2 1673 
108 Capítols per al bon govern del gremi de picapedrers 7.5 1674 
109 Arrendament de Son Ribot 7.4 1678 
110 Rafel Rapó, «Diàlogo per celebrar les festas del Rey D. Carlos segon ab Done Maria Lluïssa de Borbon» 3.1 1680 
111 Carta manuscrita 1681 
112 Inventari de la capella i Església de Sant Cristòfol 7.2 1682 
113 Cristòfol Seguí: Incendi al forn del vidre 13.3 1682 
114 Rafel Busquets: Miracles de Nostra Senyora de Lluc 1684 
115 Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament: Càntics i cobles 1687-1692 
116 Rebut per celebració de misses 7.6 1688-1689 
117 Anotació de despeses 7.6 1690-1692 
118 Testament de Gabriel Oliver, escultor 7.1 1690 
119 Bartomeu Oliver: Actes de fe de la Inquisició a Mallorca 1691 
120 Inventari de Can Tallades 7.2 1691 
121 Reginald Frau: Passió de Crist 1692 
122 Carta al Sr. Pedro Geroni Penya (Roma) 1693 
123 Pere Antoni Frontera: Meditacions 1695 
124 Rebuts d’Antoni Vadell 7.6 1699-1700 
125 Guillem Roca: «Es caçador i es cans» 2.1 1700*a 
126 Cobles de Nadal 2.1 1700*b 
127 Entremès del pescador 1700* 
128 Clamors de les ànimes als fidels 6.2 1700*a 
129 Goigs de Sant Nicolau de Tolentí 6.2 1700*b 
130 Consueta del Convent de Sant Agustí (Felanitx) 6.5 1700* 
131 Fra Jaume Martí: Mode de cuinar a la mallorquina 10.5 1700* 
132 Noticiari de Maties Mut 13.3 1700 
133 Miquel Estela: La castedat de Sant Francesc de Paula 6.3 1701 
134 Ramon Llull entra a cavall dins l’església 1702 
135 Separació de l’Hospital dels Mesells de l’Hospital General 7.5 1703 
136 Edicte del comte de Çavellà sobre la lleva de soldats 7.5 1707 
137 Arrendament de la cabana de Galdent 7.4 1709 
138 Arrendament de l’heretat del canonge Joan Barceló 7.4 1712 
139 Demanda de còpia d’un capítol de testament 7.6 1712 
140 Capítols i estatuts del gremi de passamaners, guanters, tireters i marxandos de fora carrer 7.5 1714 
141 Suplicatori de la vila de Campos 7.5 1715 
142 Martí Serra: Contra els botiflers 7.8 1715 
143 Carta de Mossèn Just Pastor Pinya a son pare 1718 
144 Sobre la capellania de Sant Salvador d’Artà 7.5 1724 
145 Sobre les nafres de la cara, nas, ulls, orellas i front 10.1 1727 
146 Pronòstic de l’any 9.1 1728 
147 Aigüat a la Cabana i empelts de garrover 10.2 1731 
148 Miquel Ferrer: Mòlta d’olives 13.3 1731 
149 Antoni Fluxà: Llibre de la mia peregrinació 13.3 1732 
150 P. Miquel Caimari: Plàtica en la vestició de novicis franciscans 6.1 1734 
151 Relació de la mort de l’ermità Antoni 13.3 1736 
152 Pere Barceló: Obres al Convent de Sant Francesc (Palma) 13.3 1736-1738 
153 Despeses d’enterrament 7.6 1744 
154 Bestiar que es mata a la carnisseria de Llucmajor 7.6 1746-1751 
155 Montserrat Fontanet: Art de «conró» 10.2 1747 
156 Carestia de blat 2.1 1748 
157 Pere Antoni Binimelis: Fam i epidèmia a Mallorca 13.3 1748 
158 Fra Juníper Serra: Carta al Pare Francesch Serra 1749 
159 Contracte per a la construcció del retaule major de Santa Eulàlia 7.4 1749 
160 Albert Burguny: El gat del convent de Sant Domingo  1750* 
161 Sebastià Gelabert («Tià de sa Real»): Successos de Mallorca (1743-1750) 2.1 1750 
162 Taula de preus del peix a Palma 7.5 1750* 
163 Coverbos 11 1750 
164 Bartomeu Bennàsser: Notícies vàries 13.3 1755 
165 Pronòstic de l’any 1756 
166 Proposta de daurar els ninxos dels patrons de la parròquia d’Algaida 7.5 1764 
167 Bartomeu Ferragut: Un any d’esterilitat 13.3 1764 
168 Denúncia per difamació 7.3 1766 
169 Goigs de nostre seràfic pare Sant Francesc 6.2 1767 
170 Joan Ramon: Expulsió dels Jesuïtes 13.3 1767 
171 Cobles al naixement 2.1 1768 
172 Sebastià Gelabert («Tià de sa Real»): «Criat de casa diguès, lo meu pare ahont està?» 1768 
173 Inventari dels béns d’Elisabet Pocoví 7.2 1768 
174 Partida de defunció 7.8 1768 
175 Despeses per la construcció del nou retaule i la remodelació de la capella de Sant Josep de Muro 7.6 1768-1770 
176 Despeses per a la conservació del blat 7.6 1769 
177 Gabriel Nadal: Dia de les desgràcies 13.3 1769 
178 Un arrendament de les terres del convent de Llorito 7.4 1771 
179 Rafael Sastre: «Entremès de na Faldó Gomila» 1772 
180 Tomàs Amorós: Any 1772 13.3 1772 
181 Guillem Riera: Plàtica per a professar novicis 6.1 1776* 
182 Inventari dels béns de Guillem Terrassa 7.2 1778 
183 Despeses per un quadre de l’església de Deià 7.6 1779 
184 Carta comercial 1780 
185 Dietari del Dr. Fiol 13.3 1782-1785 
186 Glòries i miracles d’Antoni Aguiló, àlies Tonió menor 2.1 1789 
187 Rebut per l’execució d’un quadre de Sor Catalina Thomàs 7.6 1789 
188 Ocells salvatges de Mallorca 9.3 1790 
189 Jeroni Frontera: Cobles de la Santa Fe 1792 
190 Inventari de cas Donat dels Banys de Sant Joan 7.2 1792 
191 Testament de Pereta Mulet, de Llucmajor 7.1 1797 
192 Inventari dels béns de Jaume Talladas 7.2 1798 
193 Rebuts diversos del convent del Sant Esperit 7.6 1798-1799 
194 Arrendament de la possessió de Son Serra 7.4 1799 
195 Compte de la feina de Mestre Joan Estelrich 7.6 1799a 
196 Rebut del marquès de Bellpuig 7.6 1799b 
197 Renúncia a la milícia 1800*a 
198 Geroni Rosselló: L’almoina i l’oració 1800*b 
199 Goigs de Sant Bonaventura 6.2 1800*a 
200 Goigs a Sant Blai de Campos 6.2 1800*b 
201 Reconeixement de deute 7.6 1802 
202 Carta manuscrita 1807 
203 [Guillem Roca i Seguí]: Sonet de paraules monosíl•labes 1812 
204 Guillem Roca: Avís al lector de “Rondalla de rondalles” 1.1 1813* 
205 Joan Muntaner: Avís al poble 6.6 1813 
206 Inventari del Cardenal Despuig 7.2 1813 
207 Tomàs Aguiló i Cortès: Rondalla de Rondalles 1.1 1815-1817 
208 Rafael Tous: Dècimes desbaratades 1815 
209 Rebut per una tramesa de xocolata 7.6 1819 
210 Exèquies del P. Bartomeu de Bunyola 1820 
211 Goigs de Nostra Señora del Puig de Sant Salvador 6.2 1820 
212 Novena de les Ànimes del Purgatori 1821 
213 Joan Font: Sermó en les solemnes honres celebrades en la translació dels honorables difunts Joaquim Obrador i Guillem Clar 6.1 1823 
214 Subhasta per a la dessecació del Prat de Sant Jordi 7.5 1824 
215 Miquel Ferrer i Bauçà: Carta a sor Maria del Cor de Jesús 1825 
216 Comptes de diversos treballs 7.6 1826-1857 
217 Domingo Tous: Carta al comte d’Ayamans 1827 
218 Pere Antoni Binimelis: Notícies de Felanitx 13.3 1827 
219 Jaume Pujol: Anacreòntica 1828 
220 Miquel Burguera: Alguns adagis 12.5 1829 [1752] 
221 Miquel Segrera: Un moliner polissó 2.1 1829 
222 Miquel Burguera: “Recull paremiològic” 12.5 1829 
223 Domingo Tous: A una pastoreta 1830* 
224 A una rosa 1834 
225 Antoni Maria Cervera: Queixes d’una criada 1837 
226 Rebuts diversos (Sineu) 7.6 1837-1841 
227 Promptuari catòlic 6.4 1839 
228 Salvador Sorà: Observacions sobre el vi 10.2 1839 
229 Pere Antoni Figuera: Introducció al Diccionari mallorquí-castellà 12.1 1840a 
230 Pere Antoni Figuera: Mostra del Diccionari mallorquí-castellà 12.1 1840b 
231 Tomàs Aguiló: «Per una coma desèrta» 1841 
232 Conversa entre Isidre i el Rector 6.5 1844 
233 Cançonetes mallorquines 2.1 1844-1871 
234 Diumenge primer d’Advent 1847 
235 Carta a l’amic Joan d’Artà 1848 
236 Antoni Canals: Consol dels malalts 1849 
237 Antoni Maria Cervera: Joc de cartes 1850*a 
238 Pere Feliu Perelló: L’ermità pelegrí 1850b 
239 Sebastià Morro: Dècimes desbaratades 2.1 1850* 
240 Testament de Guillem i Macià Julià 7.1 1852 
241 Josep Dameto: Nova vida 1853 
242 Goigs de Nostra Senyora del Puig de Monti-Sion (Porreres) 6.2 1853 
243 Antoni Llabrés: Glosada dels successos de l’any 2.1 1856 
244 Miquel Victorià Amer: Adéu a Mallorca 1858a 
245 Guillem Fortesa: «L’aubatet» 1858b 
246 P. Tomàs Alou: Sermó de l’Obra 6.1 1858 
247 Fra Tomàs Alou: Carta a Dn. Miguel Lladó 1859 
248 Sebastià Marquès “de sa Portella”: A Jesucrist 2.1 1860*a 
249 Andreu Coll “Tambor”: Sobre el casar 2.1 1860*b 
250 Rafel Oliver: Perills del festejar 6.1 1860 
251 Goigs de Sant Llàtzer 6.2 1862 
252 Anònim: Nostàlgia d’un temple cremat 1862 
253 Esteve Ferriol: Sermó de Santa Margalida 6.1 1864 
254 Miracles del Sant Crist de Santa Eulàlia 1868 
255 Goigs de Sant Honorat del Puig de Randa 6.2 1869 
256 Josep Tarongí: Fosca 1870 
257 Bartomeu Ferrà: Els calçons de mestre Lluc 1871 
258 Mateu Obrador: Carta a Milà i Fontanals 1872 
259 Joan Bartomeu Bosch: Les pastoretes 1873 
260 Gabriel Maura: Posta de sol 1874a 
261 Margalida Caimari: Lo lliri de Valldemossa 1874b 
262 Carta de Ramon Picó i Campamar a Tomàs Forteza 1874 
263 Manuela de los Herreros: «A n’es meu nin» 1875 
264 Marià Aguiló: Carta a Tomàs Forteza 1877 
265 Miquel Bibiloni: Un batle ambiciós 1878 
266 Un Mallorquí: a) Pròleg al Diccionari mallorquí-castellà b) Mostra lexicogràfica 12.1 1878 
267 Mateu Obrador: Cançó dels qui se’n van 1879 
268 O. M. Prohens: Miscel•lània 1880a 
269 Maria Antònia Salvà: La lletera 1880b 
270 Inventari d’una possessió de Felanitx 7.2 1880* 
271 Miquel Costa i Llobera: Carta a Francesch Matheu 1881 
272 Mode d’oir missa amb devoció 1881 
273 Antoni M. Alcover: Solament l’home 1882 
274 Bartomeu Singala: «Llenya a ses dones» 2.1 1882 
275 Marcel•lina Moragues [Àngela Robiol]: “Això va per ells” 1882 
276 Sebastià Barceló: Els atributs d’una mala sogra 2.1 1884 
277 Mateu Jaume: Bescuits i valesquins 10.5 1884 
278 Andreu Parera: Laments d’una fadrina vellarda 2.1 1885a 
279 Inconvenients del matrimoni 2.1 1885b 
280 Antoni Fortesa I Fortesa: Càstig a Adam i Eva 6.1 1886 
281 [Pere d’Alcàntara Peña]: Receptes vàries 10.5 1886 
282 Gabriel Maura: Conversa entre cònjuges 1887 
283 Contracte d’amitger 7.4 1888 
284 Comptes d’un ferrer de Campos 7.6 1888 
285 Gabriel Maura: Donya Juanita 1892 
286  Josep Lluís Pons i Gallarza: L’olivera mallorquina 1892 
287 Pere d’Alcàntara Penya: Un carriler 2.1 1892 
288 Tribulacions d’un obrer votant 2.1 1893a 
289 [Mateu Obrador]: «Sa mica d’Intròit» 1893b 
290 No hi ha temps que no torni 1893c 
291 Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria: Rondalles de Mallorca 1.1 1895a 
292 Antoni Ma Alcover («Jordi des Recó»): «En Pere de sa butza» 1.1 1895b 
293 Pere d’Alcàntara Peña: El dijous llarder 1896 
294 Marià Aguiló: A un ciprer 1898 
295 Francesc Segismund Forteza: Conhort 1900 
296 Pau Noguera “Sarol”: A un borratxo 2.1 1900 
297 Josep Maria Tous: Flors de Lotus 1900* 
298 Bonaventura Barceló: Panegíric de Nostra Senyora del Puig de Pollença 6.1 1900 
299 Compendi de la Doctrina Cristiana 6.4 1900 
300 Sobre la grip 10.1 1900 
301 Joan Rosselló: La tafona 1903 
302 Miscel•lània de notícies 1903 
303 Ildefons Rul•lan: Don Quixot de la Manxa 1905 
304 Bernat Rosselló: Encarnació del Fill de Déu 1905 
305 Miquel S. Oliver: La ciutat de Mallorques 1906 
306 Carta de Mateu Obrador a Antoni M. Alcover 1907a 
307 Antoni Maria Alcover: Carta a Enric Prat de la Riba 1907b 
308 Carta de Mn. Andreu Pont a Mn. Antoni M. Alcover 1907c 
309 Maria Antònia Salvà: Carta a Mateu Obrador 1908 
310 Carta de Gabriel Alomar sobre les seves oposicions 1909 
311 Pere Antoni Cerdà: Preparació de les terres de conreu 10.2 1910 
312 Coloma Rosselló: Valldemossines 1911 
313 Regals de Reis 1911 
314 Miquel Aguiló: Un estudiant com molts 1912 
315 P. Guillem Vives: Costums de bona criança i remeis per a guardar la salut 7.7 1912 
316 Carta de Joan Rosselló de Son Forteza a Joan Lluís Estelric 1914 
317 Pere Antoni Jusama («En Serral»): Una lliçó 2.1 1915* 
318 Estanislau Aguiló: Comunicació personal 1917 
319 Lluc 1917 
320 Jordi Martí Rosselló («Es Mascle Ros»): «Saqueos, robos y altres herbes» 1919 
321 Miquel Forteza: L’estela 1919 
322 Jaume Palmé: Misèria d’un matrimoni 1919 
323 Carta de Joan Alcover a Francesc Matheu 1920 
324 Sebastià Guasp: El Santuari de Nostra Senyora de Gràcia 13.1 1920 
325 Maria Verger: «Santa senzillesa» 1924 
326 Bartomeu Guasp: Dalt el castell d’Alaró 1925 
327 Joan Mòjer: Comentaris a cançons populars 2.1 1925-1929 
328 Antoni M. Alcover: El dimoni tempta Sor Catalina Tomassa 6.3 1929 
329 Miquel Ferrà: Els Reis 1930* 
330 Sopes santanyineres 10.5 1931 
331 Antoni Vives: Vocabulari mallorquí-castellà 12.1 1935 
332 Bartomeu Crespí: Una apologia del franquisme 2.1 1939 
333 Joan Canals: Sermó de Cap d’Any 6.1 1942 
334 Rafel Ginard: Carta a Guillem Colom 1950 
335 Jaume Oliver: Ses matances 1964 
336 Llorenç Villalonga: La marquesa es disposa a anar al teatre 1965a 
337 Joan Mas: Testament de don Bartomeu 1965b 
338 Maria Antònia Oliver: Primeres impressions d’un al•lot col•locat a un hotel 1970 
339 Simó Coll: In memoriam (d’un Homo Pagès) 1970 
340 Damià Huguet: Camp espiritual 1976 
341 Miquel Arbona: Tres mosqueters i jo 1977 
342 Miquel Aguiló: Tornada a Campos 13.3 1982 
343 Bartomeu Oliver Cerdà: Vida, costums i feines a una possessió 1985 
344 Gabriel Reus: L’alga 1991 
345 Joanaina Galleta: Trifulga amb una òliba 1996 
346 «Sa mula des tartamut» 1.1 1996 
347 Josep A. Grimalt: La mort de Josep 1997 
S''estan mostrant 347 elements