Dues mostres del catecisme de la Doctrina Cristiana

20. OBRES DE MISERICÒRDIA

 

Ses obres de misericòrdia són CATORZE:

SET corporals, i SET espirituals.

Ses corporals són:

Sa primera, donar menjar as qui té gana.

Sa segona, donar beure as qui té set.

Sa tercera, vestir es despui.

Sa quarta, visitar es malalts i presos.

Sa quinta, da posada a n’es pelegrins.

Sa sexta, redimir es cautius.

Sa sèptima, enterrar es morts.

Ses espirituals són:

Sa primera, ensenyar a qui no sap.

Sa segona, donar bon consei a qui l’ha de mester.

Sa tercera, corretgir es qui va errat.

Sa quarta, consolar es tristos i desconsolats.

Sa quinta, perdonar ses injúries per amor de Déu.

Sa sexta, sufrir amb paciència ses flaqueses d’es nostro pròxim.

Sa sèptima, pregar a Déu pes vius i es morts.

 

 

21. BENAVENTURANCES

 

Ses benaventurances són VUIT:

 

Sa primera, benaventurats es pobres d’esperit, perquè d’ells és es reine del cel.

Sa segona, benaventurats es mansos, perquè ells posseïran la terra.

Sa tercera, benaventurats es qui ploren, perquè ells seràn consolats.

Sa quarta, benaventurats es qui tenen gana i set de justicia, perquè seran saciats.

Sa quinta, benaventurats es misericordiosos, perquè ells alcançaran misericòrdia.

Sa sexta, benaventurats es nets de cor, perquè ells veuran a Déu.

Sa sèptima, benaventurats es pacífics perquè ells seran anomenats fïs de Déu.

S’octava, benaventurats es qui pateixen persecució per sa justicia, perquè d’ells és

el reine dels Cels.

Comments