Scripta online‎ > ‎

Scripta eivissenca

Tot seguit teniu el recull de textos de l'Scripta eivissenca. Clicant a cadascun dels títols podreu consultar el text corresponent.
S''estan mostrant 101 elements
NúmeroTítolGènereAny
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
NúmeroTítolGènereAny
001 Despeses relatives al Sagnador de les Salines 7.6 1373 
002 Greuges dels consenyors eclesiàstics 1380 
003 Respostes a l’interrogatori del visitador eclesiàstic 1393 
004 Inventari de l’església de Sta. Maria 7.2 1400 
005 Crida contra la blasfèmia 7.5 1410 
006 Declaració sobre les malifetes d’en Bernat Cocorella 7.3 1410 
007 Despeses diverses 7.6 1417 
008 Determinacions del Consell General 7.5 1456 
009 Determinacions d’un consell especial d’Eivissa 7.5 1457 
010 Determinació sobre deutes a la Universitat i altres 7.5 1474 
011 Determinacions sobre la venda del peix 7.5 1478-1479 
012 Comptes per obres diverses 7.6 1483 
013 Comptes del clavari Francesc Palerm 7.6 1483 
014 Comptes de l’obreratge de Bernardí Johan 7.6 1489 
015 Pagaments del claveratge 7.6 1493 
016 Despeses de l’obrer 7.6 1493 
017 Beneficis d’una església parroquial 6.6 1500 
018 Despeses a l’església 7.6 1500 
019 Deute a la universitat d’Eivissa 7.5 1501 
020 Compra de forment a causa de la mala anyada 7.5 1501 
021 Pagaments fets pel clavari 7.6 1513 
022 Despeses diverses 7.6 1514 
023 Presa de possessió del vicari general 1531 
024 Falconada dels turcs a la costa eivissenca 13.3 1533-1543 
025 Bombardeig de Vila des del mar 10.8 1536 
026 Visita a Eivissa del bisbe Rafael Llinàs 6.7 1539 
027 Notícies sobre l'activitat de Barba-roja 13.3 1544 
028 Compres de l’obrer Lluís Riembau 7.6 1550 
029 Carta dels síndics al Príncep D. Felip sobre la fortificació de les muralles d'Eivissa 7.8 1552 
030 Determinació sobre la venda de pells 7.5 1552 
031 Elecció de jurats per insaculació 7.5 1555 
032 Carestia de blat i autorització de compra de blat a Provença 7.5 1555 
033 Testament de Joan Valls 7.1 1557 
034 Insubordinació d’un capità 7.5 1557 
035 Presa de dues naus mores 13.3 1562 
036 Autorització del Consell per a comprar forment 7.5 1567 
037 Determinacions del Consell sobre deutes i problemes relacionats amb la sal 7.5 1568 
038 Testament de Nicolau de Quint 7.1 1569 
039 Construcció d’un forn de calç per a adobar la calçada vella 7.5 1569 
040 Autorització per a noliejar vaixells per a portar moltons a Eivissa 7.5 1570 
041 Importació de carn de Menorca i establiment del dret “ajuda de carn” 7.5 1571 
042 El Governador pren dos joves fugits de la presó 7.3 1572 
043 Suplicació al rei perquè ajudi a sufragar les despeses de la fortificació i de la construcció d’un convent de monges 7.5 1572 
044 Clam al governador per la injusta aplicació d’una taxa 7.5 1573 
045 Lluita amb els moros 13.3 1579 
046 Un síndic és encarregat de la compra de forment a Niça 7.5 1588 
047 Visita a Eivissa de l’Arquebisbe de Tarragona 6.7 1594 
048 Benedicció del nou convent de religioses agustines 13.3 1599 
049 Defensant-se dels moros 7.3 1621 
050 Bastonades per no voler vendre unes cebes 7.3 1642 
051 Dos religiosos procedents de Càller porten relíquies 13.3 1644 
052 Inventari de mercaderies rescatades d’un naufragi a Formentera 7.2 1651 
053 Mesures contra l’apujada de preus 7.5 1655 
054 Greuges dels eclesiàstics contra el governador 7.3 1660 
055 Penes imposades pel Governador de l'Illa 7.5 1663 
056 Obligació de tocar l'Avemaria 7.5 1664 
057 Edicte de la fe 6.6 1675 
058 Discòrdia entre preveres i dominicans 1677 
059 Començament de la fàbrica de l’església de Sant Josep 6.7 1700 
060 Encant dels béns de Pere Ramon de Llucià 7.2 1700 
061 Encant dels béns mobles del Reverend mossèn Bernat Tur, prevere 7.2 1700 
062 Denúncia per maltracte i amistançament 7.3 1702 
063 Baralla a Santa Agnès 7.3 1702 
064 Contracte d’arrendament 7.4 1707 
065 Examen d’apotecari 7.5 1710 
066 Capítols per a la redempció de captius 7.5 1712 
067 Testament d’Àngela Ferrer a favor dels seus fills 7.1 1720 
068 Testament del rector de Portmany 7.1 1721 
069 Contracte per a la construcció d’un retaule a l’església de Sant Telm 7.4 1728 
070 Testament d’Andreu Roig, llaurador 7.1 1731 
071 Feines dels ferrers per a la fàbrica de l’església de Sant Josep 7.6 1732 
072 Ordinacions de la Confraria de Nostra Senyora del Roser de la Iglésia de Sant Josep 6.6 1732 
073 Donatius dels feligresos a la Mare de Déu del Roser (Sant Antoni de Portmany) 7.8 1735-1740 
074 Despeses per obres a la Rectoria de l’església de Sant Antoni de Portmany 7.6 1737-1738 
075 Encant dels béns de Bartomeu Cardona (Balàfia) 7.2 1755 
076 Josep Clapés: A Eivissa 1888 
077 Pere Escanellas: “Á la memoria de ma inolvidable filla na Josepa Escanellas y Serra” 1892 
078 Josep Clapés i Juan: L’Església de Santa Eulària 13.1 1903 
079 Vicent Serra: Degradació de la llengua a la vila d’Eivissa 12.3 1906 
080 Felip Curtoys: Als excursionistes catalans 1908 
081 Artur Pérez-Cabrero: Vocabulari eivissenc 12.1 1909 
082 Josep Clapés: Es dissabte de Sant Joan 1915 
083 Plagueta de cançons 2.1 1915 
084 Es fameliar 1.1 1918 
085 Isidor Macabich: «S’aufabaguera» 1924 
086 Isidor Macabich: Esplendor i decadència de la devoció a Santa Maria 1929 
087 Dues mostres del catecisme de la Doctrina Cristiana 6.4 1930 
088 Isidor Macabich, Memòria de la Federació Catòlica Agrària 10.2 1931 
089 Conte de sa serra 1.1 1948 
090 Isidor Macabich: El So Selleràs i el So Parra 1.1 1967 
091 Joan Castelló: «S’home i sa dona» 1.1 1974 
092 Preparats per a un viatge al passat 1983 
093 Marià Villangómez: El gat amb botes 1988 
094 Pepa Ferrer: Es gall afamegat 1.1 1989 
095 La cançó d’en Picossa 2.1 1990 
096 Pep Simon: Anit mos hem ajuntat 2.1 1992 
097 Una mica de gastronomia eivissenca 10.5 1994 
098 Xacoters de Balàfia: Sant Joan 1995 
099 Pepita Escandell: Ses Frasquites 1998 
100 Enric Fajarnés: Fraseologia eivissenca 12.1 2000 
101 Antoni Marí Torres, Una visita a la Vila 2008 
S''estan mostrant 101 elements