Santa Missa


            És ama gran goic que vos donem a mans aqueix llibret de les parts fixes de la Missa que de avui celebrerem cada diumenge en alguerés.

            És una ocasió per poguer parlar comunitariament ama Déu en la nostra llengua.

            Pensem que així la missa pogarà ésser per tots los algueresos més natural, i per tants més sentida.

            Pot ésser que les primeres voltes trobeu un poc de dificultat a seguir i a lligir: ama un poc de bona volontat vos vengarà una cosa natural.

            Esperem que aqueix do sigui agraït.

                                                                                                                      Antoni Nughes

                                                                                                                          Josep Sanna

 

SANTA MISSA

Començament

 

Capellà

       En nom del Pare i del Fill i de l’Espirit Sant.

Resposta

       Amen.

 

                              1

C. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist,

     l’amor de Déu Pare

     i el do de l’Espirit Sant

     siguin ama tots vosaltres.

R. I ama el tou espirit.

 

                              2

C. Que la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre,

     i de nostre Senyor Jesucrist,

     siguin ama tots vosaltres.

R. I ama el tou espirit.

 

Acte penitencial

C. Preparémos a celebrar los sants misteris,

     reconeixent els nostres pecats.

      Pausa de silenci i de riflexió.

Tots

    Jo confés a Déu omnipotent

    i a vosaltres, germans,

    que he pecat,  per culpa mia,

    en pensaments, paraules, obres i omissións.

   Per això, deman a la Vergina Maria,

   Mare de Déu, als àngels i als sants,

   i a vosaltres, germans,

   que pregueu per a mi a Déu, nostre Senyor,

C. Que Déu omnipotent

     tengui pietat de mosaltres,

     mos perdoni els pecats,

     i mos dongui la vida eterna.

R. Amen.

 

C. Senyor, tengueu pietat.

R. Senyor, tengueu pietat.

C. Cristus, tengueu pietat.

R. Cristus, tengueu pietat.

C. Senyor, tengueu pietat.

R. Senyor, tengueu pietat.

 

C. Gloria a Déu en alt al cel,

Tots

       i pau en terra

       pels homens que el Senyor estíma.

       Vos celebrem,

       Vos beneim,

       Vos adorem,

       Vos glorifiquem,

       Vos donem gràcies,

       per la vostra immensa glòria,

       Déu Senyor, Rei del cel,

       Déu Pare omnipotent,

       Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,

       Déu Senyor, Anyell de Déu, Fill del Pare,

       vós, que llevau el pecat del món

       tengueu pietat de mosaltres;

       vós que llevau el pecat del món,

       acolliu la nostra súplica.

       Vós, que seieu a la reta del Pare,

       tengueu pietat de mosaltres.

       Perquè vós seu l’únic Sant,

       vós l’únic Senyor,

       vós l’únic Altíssim,

       Jesucrist,

       ama l’Espirit Sant

       en la glòria de Déu Pare. Amen.

Comments