«Pallina, Lilli i lo germanet»


            Hi era un temps…

            Pallina i Lilli eren dues gatolines germanes i viviven contentes en una casa amb la duenya tx’Àngela.

            Un dia tx’Àngela és eixida per fer l’espesa i les ha deixades en casa de soles.

            Alhora les germanetes són eixides per descobrir lo món.

            Camina camina veuen una bèstia mala, era un cutxo de bèrtula que viviva de sol.

            Les ha seguides baorant en casa.

            Corrint amb lo cor que feva «bum bum»: a la fi és arribada tx’Àngela que les ha salvades prenent-les en braç. És arribat també lo cutxo que ha mirat tx’Àngela amb los ulls dolços: ella l’ha carinyat i l’ha fet entrar en casa.

            Ara Pallina i Lilli tenen un altro germanet.

Comments