Nadalenca

Què faré pobre de mi,

sense tendre què vos dar,

o graciós i bell bambí;

bé sabeu que en aquí

a fer llenya só vengut,

i si havessi jo sabut

de tendre aquesta fortuna,

una coqueta o una lluna

certament havria portat.

Mes ara, què vos daré

petitutxo que jo só?

Si voleu un margalló

que tengui més d’una viola,

prenc lego la podaiola

i vaig per lo vos portar,

o si voleu esperar

que tengui lo llaç parat,

curr prest, i si ha entrat

algun petit bruscaïno

o algun tordo suarino

tendreu-lo ara mateix,

o si bé de llenya un feix

tenguéssiu de menester,

dieu, que’n tenc plaer

de fer tot lo que voleu,

perqué tot ho mereixeu.

Comments