La Passió

    La Passió

 

       La gràsia i la raó

       senza ningún acunolt,

       fent uració a l'holt

       Déu ha prés molt i passió;

       Pilatos, lu trairó,

       las mans sa n'ha rantat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Las mans sa na rantava

       de la sanc d'aquell bon Déu,

       lu bon llarra li parlava:

       «Ja seu Vos lu Jesús meu ».

       San Simó ja l'ajurava

       del pes che li havian dat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Una creu li han carragat

       che no la puriva pultà

       en terra s'és angiunullat

       damanant «Ajut, a popul meu,

       che jo so lu vostru Déu

       lu che tots he paldunat».

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       General és lu paldó

       Lu Sanyor ja l'ha dispot,

       anghiriat de dos focs

       i lligat a un paró:

       Judas fals i trairó

       l'ascavanara li ha dat

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.         

 

       L'ascavanara li ha dat

       Déu sa l'ha prés en tristura,

       lu caris de l'amargura

       a Déu li han dat a beura,

       i del gran varé che hi era

       un salpent s'és alzat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Lu salpent s'és alzat

       de rinz de quell caris bell;

       ja mu l'han vistit de rei:

       als codus una capeta

       i a mans una canyeta

       per la suitat l'han passat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Per la suitat passant

       dias primé, perché és ver,

       antrat a Gerusalèm

       és gloriós i triunfant,

       una curoma vurant

       l'uriva li havia pultat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Oh, Vèrgina antercessora,

       che pusau pau i cuncòldia

       Mara de Misiricòldia

       titul de nostra Sanyora!

       Ella pel sou Fill tribora

       del veura dascansat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       La causa i la sentènzia

       li fan lu dijous sant,

       tanim fé ama'ls gialmans,

       i ama'l popul cunsiènsia

       Ell és para de pasiènzia

       che és molt crucificat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Ho, Vèrgina de pietat,

       timurosa de una veu,

       Mara de un veru Déu

       che és molt martirizat

       molt de una gran duró

       i de llansa trapassat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Quatra barons hi ha passat

       en la cassa cassarora

       i raspon nostra Sanyora

       «Dabasciaunal de la creu

       che achest és lu Fill meu

       che mus paldona'ls pecaz».

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       És massa trapassament

       de la Vèrgina Maria,

       ja és l'última agunia,

       tots lus àngials an present,

       lus apòstuls prontament

       la rutina han predicat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Predicat han la rutina

       la llei del nostru Déu,

       ancravat a una creu

       tot ancurunat d'espina.

       La sua Mara, chi arruina!

       lu sou fill ja s'ha mirat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Sa l'ha mirat an tristura

       de una duró atacat

       lus barons l'han dascravat

       la Sua Mara n'era ascura,

       bramant la sepultura

       per éssar sepultat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       La supultura bramant

       per no hi éssar distinsió,

       Déu ha prés molt i passió

       per salvar tots lus cristians.

       Jesús és resuscitant

       i glòria ha ja tucat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       Glòria astan tucant

       las campanas an alagria

       lu fill de Déu i de Maria

       lus judeus astan salcant,

       la sua Mara era gusant

       per la gràsia ch'ell ha dat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat.

 

       An glòria sighi acabara

       disponent la benedissió

       per adatar una cansó

       al Fill de l'eternu Para,

       achescia divina Mara

       de l'Esperit che ha angiandrat.

       Mara de un veru Déu,

       Vèrgina de gran pietat. 

Comments