Goigs de la Verge de l’Esperança

GOSOS DE LA VÈRGINA DE L’ESPERANÇA

 


De l’Esperança. O Maria,

Séu Vós puríssima estrella,

Vèrgina santa i bella,

dels pecadors vera guia.

 

Entre monts, valls i planures,

esteneu vostra potència,

vostra puresa i clemència,

calmin nostres amargures;

què seu famosa ponçella,

envocada nit i dia,

Vèrgina santa i bella,

dels pecadors vera guia.

 

Coronada séu de flors,

i de espigues de frument,

séu, per tots, bàlsam potent,

ne’ls afanys i ne’ls plors;

vostro amor nos guia i consella,

en la llonga nostra via.

Vèrgina santa i bella,

dels pecadors vera guia.

 

Protectora de la terra,

de los fruits dispensadora,

de la campanya Senyora,

difeneu-nos de la guerra;

perquè l’ària es ja vermella

i acostant s’està lo dia.

Vèrgina santa i bella,

dels pecadors vera guia.

 

Com la Fe i la Caritat

séu Vós teologal virtut,

per a Vós han obtingut,

gràcies los que vos han cercat;

no tanqueu la vostra orella,

a la mia pregadoria,

Vèrgina santa i bella,

dels pecadors vera guia.

 

L’àncora vostra, o Reïna,

als navigants doneu,

i per a vós lo bon Déu,

los protigi en la marina,

què séu Vós la Stella d’ella,

la més certa i justa guia,

Vèrgina santa i bella,

dels pecadors vera guia.

 

Dels pastors l’arment salvau,

protigiu els agricultors,

i als pobres llauradors,

l’esperança sempre dau,

què és aquesta la més vella,

dels cristians pregadoria,

Vèrgina santa i bella,

dels pecadors vera guia.

 

Feu que mai manqui del món,

l’esperança que conforta,

què del Cel obri la porta

a los que en pecat ja són,

del Cel puríssima Estrella

de l’Esperança, o Maria.

Vèrgina santa i bella,

dels pecadors vera guia.

 

Comments