El naixement del Nen Jesús

       


La nàixita del Bembí

 

       Espirem en Trinitat

       entre Maria i Sant Josep,

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Nat és en aquella hora

       lo Fill de Déu Omnipotent,

       tot lo món reconeixent

       cada hu li creu i l’adora.

       Ell és que mos consola

       que cada animent ha criat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Ha criat cada animent

       per la sua cristianitat,

       Jesús quan era nat

       Rodes n’era descontent,

       el gran superbiós i emprudent

       les criatures ha escanat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Rodes n’era ensuperbit

       quan Jesús era naixó

       i l’àngel ambaixador

       lis hi ha dit que fossin fugit

       ors les terres d’Egipt

       de hont després foren tornats.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Com després retornarien

       quan Rodes fóra mort,

       prenotant la sua sort,

       Jesús, Josep i Maria

       en mal temps i tribolia

       lo sou Fill n’és rescatat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Rescatar-se’l bé podia

       que era lo Santíssim Fill,

       sense taca i senzill,

       l’únic tresor que tenia

       que aquest és lo Messia,

       és una sola maestat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       I l’àngel ambaixador

       li va dar-li los saluts,

       tots los grans l’han coneixut

       cada hu li ha portat el do,

       aquest és lo creador

       lo món se l’ha governat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Lo rei celestial,

       lo que al món venia,

       al vint-i-cinc de Nadal

       ha partorit la Maria,

       Sant Josep per companyia

       mai no l’ha abandonat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Una estela en orient

       lo cel ha fet comparir,

       los tres reis varen partir

       a trobar Jesús innocent:

       tots los tres lo do present

       al Bembino han adorat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Los tres dons en profecia

       han portat al rei sapient:

       or, mirra i encens,

       no sabent ‘l que venia,

       que aquest fóra lo Messia

       i una sola maestat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       I la mirra per amargura

       de tot lo que fóra passat,

       lo rei que li ha portat

       així lo professa i jura:

       que fóra fet la naixura

       i moria del pecat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Los encens informa Déu,

       i l’or informa rei;

       justa és la sua lei,

       desgràcia de qui no creu,

       sol a un Fill freqüenteu

       que cel i terra ha criat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

       Ha criat cel i terra,

       s’ha lligit los sous decrets,

       nat és a un temps de fred,

       a principis de hivern,

       borrascant algua i gel

       quan en terra és davallat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Maria és vèrgina i pura

       que l’Escriptura mo’n parla;

       ha partorit a una estala

       presents un bou i una mula,

       l’innocenta criatura

       amb llet s’és alimentat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.

 

       Finis. És nat a Betlè

       lo vero Fill de Maria,

       per sou pare en companyia

       ha tengut a Sant Josep,

       naixut és en un mosvè

       del vero eterno criat.

       En lo portal de Betlè

       Déu a mitjanit és nat.


Comments