Publicacions‎ > ‎

Scriptes dialectals

Joan Veny i Àngels Massip: Scripta eivissenca.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2009

Scripta Eivissenca
Scripta eivissenca recull textos procedents de l’illa d’Eivissa des del segle XIV fins al segle XXI, seguits tots d’observacions lingüístiques sobre la fonètica que reflecteixen les grafies i els aspectes de morfologia, sintaxi o lèxic que considerem remarcables i que manifesten aspectes de l’oralitat eivissenca (sempre a través de l’ scripta). Els textos pertanyen a tot tipus de gèneres (majoritàriament són no literaris), des de cartes privades o públiques, a declaracions en judicis o assaig científic. Al final del volum hi ha un glossari amb totes les paraules que surten comentades en les anàlisis lingüístiques i, al costat, la referència al text on surten (any i gènere). Els textos sense comentar es poden consultar en la web del projecte (Diatopia i canvi lingüístic: Scripta i projecció dialectal FFI2009-12627, que ha comptat amb l’ajut del MICCIN des de 1996).


Joan Veny i Àngels Massip: Scripta menorquina.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2011

El llibre Scripta menorquina, que és a cura de Joan Veny i Àngels Massip, conté textos que ofereixen una àmplia perspectiva de totes les àrees dialectals del domini lingüístic de la illa, amb temàtiques i gèneres tan diversos com poden ser les rondalles, la poesia, els sermons o la gastronomia. El valor d’aquesta obra resideix precisament en la gran quantitat de textos recollits, un total de cent dinou, que van acompanyats d’una anàlisi molt acurada de les seves característiques gràfiques, fonètiques, morfosintàctiques i lèxiques. Aquesta obra forma part del projecte de recerca Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i variació dialectal. L’any 2009, l’Institut d’Estudis Catalans va editar el llibre Scripta eivissenca, que recull textos procedents de l’illa d’Eivissa des del segle xiv fins al segle xxi i que representen, com en el cas menorquí, aspectes de l’oralitat de la illa. Ambdues obres pertanyen a la col·lecció «Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística».


Joan Veny i Àngels Massip: Scripta mallorquina
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013

El llibre Scripta mallorquina és una selecció de textos que van del segle XIV al segle XXI i que ofereixen una àmplia perspectiva de la llengua escrita a Mallorca –i a través de l’escrit, de l’oralitat de cada època. Presenta temàtiques i gèneres tan diversos com poden ser les rondalles, els inventaris, els testaments, els sermons, la lexicografia o el teatre popular. El valor d’aquesta obra resideix precisament en la gran quantitat de textos recollits, un total de tres-cents quaranta-set, que van acompanyats d’una anàlisi exhaustiva i precisa de les característiques gràfiques (a través de les quals es reflecteixen les fonètiques), morfològiques, sintàctiques i lèxiques més remarcables d
el text i que en defineixen la llengua com a varietat mallorquina. En el segon volum hi figura un glossari amb totes les paraules que surten comentades en les anàlisis lingüístiques i, al costat, la referència a l’any i al gènere del text on apareixen

                                      Adquiriu-lo al portal de publicacions de l'IEC