Equip

L’equip investigador està format per un catedràtic emèrit (Joan Veny), per tres doctors professors titulars d’universitat (Àngels Massip, Xavier Luna i Catalina Martínez), per un doctor professor universitari (Andreu Bosch i Rodoreda), per quatre doctors adscrits a centres no universitaris (Montserrat Alegre, Montserrat Barri, Joan Antoni González, Joan Carles Villalonga). A aquest equip d’investigadors s’hi afegeix un tècnic informàtic (Francesc Gelabert). 

Membres:
Col·laboradors: