Equip

L’equip investigador està format per un catedràtic emèrit (Joan Veny), per tres doctors professors titulars d’universitat (Àngels Massip, Xavier Luna i Catalina Martínez), per un doctor professor universitari (Andreu Bosch i Rodoreda), per sis doctors adscrits a centres no universitaris (Montserrat Alegre, Montserrat Barri, Pere Casanellas, Jean-Paul Escudero, Joan Antoni González, Joan Carles Villalonga). A aquest equip d’investigadors s’hi afegeix un tècnic informàtic i diversos terminalistes (Àlex Arnau, Ares Llop, Clara Martín i Esther Vaquero).