activitats

Desembre 2012
El divendres 14 de desembre de 2012 es va presentar a la Biblioteca de Palafrugell El Dietari de Joaquim Fina, de Palafrugell (1842-1878). Hi van participar Jordi Curbet, editor de l'obra, Xavier Luna, membre del projecte Scripta, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, autor del pròleg i coordinador de la col·lecció i Juli Fernández i Iruela, Alcalde de Palafrugell.

A continuació, podeu veure algunes fotos de l'acte.
Juliol 2012
Ressenya del Libre de plantar e senbrar vinyes e arbres...  El Cep Tort, revista de Subirats.

Per llegir el text, vegeu fitxer adjunt del final de la pàgina.

Desembre 2011.


Publicació del volum
Libre de plantar e senbrar vinyes e arbres...
Publicacions de l'Abadia de Monserrat (2011).
 
El volum que presentem és un tractat d’agricultura del final del XV, editat pel Dr. Xavier Luna (pròleg d'Àngels Massip) i constitueix el primer d’una sèrie de textos que tenim previst de publicar dins del projecte del Ministerio de Ciencia y Tecnología Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i projecció dialectal scripta@ub.edu  (Referència FFI2009-12627).


Publicació del llibre Coneix…Dialectologia a través de la parla del Baix Llobregat
Edicions del Llobregat (2011)

Obra d’Àngels Massip Bonet i Joana Llordella Zamora (Edicions del Llobregat, 2011). Es tracta d’un resum dels mètodes i les eines de la disciplina, amb un conjunt de pautes bàsiques aplicables a estudis concrets. Es recull també una descripció de trets fonètics, morfològics, sintàctics i lèxics de la parla del Baix Llobregat per fornir els estudiants de claus metodològiques i organitzatives per a qualsevol estudi de la parla.
Cadascun dels aspectes plantejats en el llibre va acompanyat d’activitats per exemplificar o per fer pràctiques a través d’internet en el CD adjunt.  


Juny 2011.

Presentem el projecte a Bèsiers, 12-19 de juny 2011, Xè Congrés de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans

 

VIDEOCONFERENCIAS SOBRE SOCIOCOMPLEJIDAD
30 y 31 de mayo de 2011
Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana / CELE, UNAM, Auditorio Helena da
Silva / UAM-Iztapalapa / Universidad de Sonora, Hermosillo /

LUNES 30 DE MAYO

17:00 (BAR) 10:00 (MEX) 8:00 (HER)
Àngels Massip Bonet (Universitat de Barcelona)
“La complejidad como marco de análisis y de interpretación del mundo en la nueva era.”

18:00 (BAR) 11:00 (MEX) 9:00 (HER)
Albert Bastardas i Boada (Universitat de Barcelona)
"Ecología y sostenibilidad lingüísticas: aportaciones desde la complejidad".

19:00 (BAR) 12:00 (MEX) 10:00 (HER)
Frederic Munné Matamala (Universitat de Barcelona)
“La castración del lenguaje: Estrategias manipuladoras de la borrosidad.”

MARTES 31 DE MAYO

17:00 (BAR) 10:00 (MEX) 8:00 (HER)
F. Xavier Vila i Moreno (Universitat de Barcelona)
"La emergencia de un sistema global de lenguas: ¿Algún lugar para las comunidades medianas y
menores?"

18:00 (BAR) 11:00 (MEX) 9:00 (HER)
Ernest Querol Puig (Universitat Oberta de Catalunya)
“Prospectiva y simulación en la sociología del lenguaje.”

Ċ
Àngels Massip Bonet,
12 de jul. 2012, 2:36
ą
Àngels Massip Bonet,
21 de des. 2011, 6:08
ĉ
Àngels Massip Bonet,
21 de des. 2011, 6:08
Comments